• Mflorshop levert PVC vloeren, gelegd en ongelegd, tegen zeer scherpe prijzen

    Mflorshop levert PVC vloeren, gelegd en ongelegd, tegen zeer scherpe prijzen

    Gelegde mFLOR PVC vloeren voor één prijs per m2

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wijzigingen en kennelijke (type) fouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig mogelijk en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendom

Het auteursrecht op deze website berust bij ons bedrijf of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door ons.