Vloeren geluidsreductie realiseren met PVC vloeren

Als u in een appartement woont of gaat wonen, worden er vaak eisen gesteld aan de geluiddemping van aan te leggen vloerbedekking. In de jaren negentig van de vorige eeuw is al aangegeven dat voor vloerbedekking de contactgeluidisolatie van beton (zand-cement) vloeren met 10 dB moet verbeteren ten einde de kans op hinder wezenlijk te verkleinen. Die 10 dB-eis is nu algemeen gangbaar in huurcontracten en huishoudelijke reglementen (bijv. van de VVE). Bij iedere PVC vloer met een 10dB geluidsnormering ontvangt u een officieel certificaat welke u desgewenst aan uw VvE (Vereniging van Eigenaren) kunt overhandigen. Deze certificaten worden vaak verstrekt door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

PVC vloeren uitermate geschikt voor geluidsreductie

Er bestaan een hoop onduidelijkheden over PVC vloeren en de geschiktheid van deze vloeren in appartementen waar een 10dB geluidsnorm geldt. PVC of vinyl vloeren kunnen wel degelijk toegepast worden in appartementen, afhankelijk van de situatie. Hierbij is het volgende belangrijk:

Het type dekvloer

Zeker in moderne appartementen worden bij de bouw vaak al zwevende dekvloeren toegepast. Bij deze constructie wordt de 10Db geluidsisolatie gerealiseerd door de constructie van de dekvloer. Hierop kunt u altijd een PVC vloer verlijmen, waarbij de ondervloer eerst geëgaliseerd wordt. Een extra geluidsbeperkende ondervloer is niet nodig !

Als u niet een zwevende dekvloer heeft, dan moeten er extra maatregelen genomen worden door het toepassen van geluidsreducerende ondervloeren. Dit geldt in principe ook voor houten dekvloeren, die zeker in oude appartementen nog wel voorkomen.

Geschikte ondervloeren

Als oplossing hiervoor zijn er speciale ondervloeren ontwikkeld, waarop de PVC vloer prima verlijmd kan worden. Let op dat deze vloeren wel zijn voorzien van een keurmerk, waardoor deze reductie ook gegarandeerd wordt.

De juiste ondervloer in combinatie met de juiste PVC vloer zorgt ervoor dat er een geluidsreductie van 10dB of meer wordt gehaald op een (betonnen) ondervloer. Dit is de toegestane norm voor appartementen en daarom kunnen onderburen nooit gegronde klachten hebben over uw PVC vloer die te veel geluidsoverlast zou geven. Het is aan te bevelen om voor het leggen van deze ondervloeren een vakman in te schakelen. En uiteraard zijn deze ondervloeren ook prima geschikt voor gebruik in kantoren, restaurants etc.

Het gebruik van een dergelijke ondervloer betekent in de praktijk ook een enorme besparing van tijd en geld, omdat men nu in staat is om iedere oude ondervloer in zeer korte tijd te veranderen in een absoluut vlakke vloer, waarop een PVC vloer direct verlijmd kunnen worden. Het gebruik van omslachtige en tijdrovende vloeibare egalisatiemiddelen is hiermee overbodig geworden en het risico van het loskomen van oude egalisatielagen is ermee uitgesloten. Ook houten vloeren zijn dankzij de komst van deze unieke ondervloeren geschikt om PVC of vinyl direct op te verlijmen (maar dan zonder gegarandeerde geluidsreductie).

PVC klikvloeren zijn geschikt

Ook PVC klikvloeren zijn uitermate geschikt om te voldoen aan de 10Db norm. Hiervoor zijn er speciale collecties klikvloeren met geïntegreerde ondervloer of er wordt een speciale, geluidsisolerende ondervloer toegepast. Deze zijn ook gecertificeerd. Voordeel van deze vloeren is dat er niet geëgaliseerd hoeft te worden, deze dus snel gelegd kunnen worden en ook weer zijn te verhuizen. Tevens is het mogelijk om een ruimte in fasen te leggen.

Ook in combinatie met vloerverwarming

Voor alle genoemde varianten geldt dat ze voldoen aan alle eisen voor de combinatie met vloerverwarming. De warmteweerstand (RC – waarde) blijft in alle gevallen een stuk lager dan maximaal is voorgeschreven.

Dit geldt dus ook voor PVC klikvloeren, waardoor dit geen reden is om deze niet toe te passen.

Kortom, PVC vloeren kunnen op alle mogelijke ondergronden verwerkt worden, ook in combinatie met PVC vloerverwarming. PVC vloeren voelen van nature al behaaglijk aan, wat bij PVC vloeren met vloerverwarming alleen maar nog prettiger zal worden.

Neem nu contact op voor meer informatie. U kunt ook eerst PVC stalen aanvragen om de collectie thuis zelf te ervaren.