Geluidsreductie ook mogelijk met een PVC vloer

Geluidsreductie ook mogelijk met een PVC vloer

Als u in een appartement woont of gaat wonen, worden er vaak eisen gesteld aan de geluiddemping van aan te leggen vloerbedekking. In de jaren negentig van de vorige eeuw is al aangegeven dat voor vloerbedekking de contactgeluidisolatie van betonvloeren met 10 dB moet verbeteren ten einde de kans op hinder wezenlijk te verkleinen. Die 10 dB-eis is nu algemeen gangbaar in huurcontracten en huishoudelijke reglementen.

Er bestaan een hoop onduidelijkheden over PVC vloeren en de geschiktheid van deze vloeren in appartementen waar een 10dB geluidsnorm geldt. PVC of vinyl vloeren kunnen wel degelijk toegepast worden in appartementen, mits de juiste ondervloer gebruikt wordt. Voor deze oplossing zijn er speciale ondervloeren ontwikkeld, waarop de PVC vloer prima verlijmd kan worden. Deze ondervloeren zijn voorzien van een keurmerk, waardoor deze reductie ook gegarandeerd wordt.

De juiste ondervloer in combinatie met de juiste PVC vloer zorgt ervoor dat er een geluidsreductie van 10dB of meer wordt gehaald op een betonnen ondervloer. Dit is de toegestane norm voor appartementen en daarom kunnen onderburen nooit gegronde klachten hebben over uw PVC vloer die te veel geluidsoverlast zou geven. Het is aan te bevelen om voor het leggen van deze ondervloeren een vakman in te schakelen. En uiteraard zijn deze ondervloeren ook prima geschikt voor gebruik in kantoren, restaurants etc.

   

Het gebruik van een dergelijke ondervloer betekent in de praktijk ook een enorme besparing van tijd en geld, omdat men nu in staat is om iedere oude ondervloer in zeer korte tijd te veranderen in een absoluut vlakke vloer, waarop een PVC vloer direct verlijmd kunnen worden. Het gebruik van omslachtige en tijdrovende vloeibare egalisatiemiddelen is hiermee overbodig geworden en het risico van het loskomen van oude egalisatielagen is ermee uitgesloten. Ook houten vloeren zijn dankzij de komst van deze unieke ondervloer geschikt om PVC of vinyl direct op te verlijmen (maar dan zonder gegarandeerde geluidsreductie).

Kortom, PVC vloeren kunnen op alle mogelijke ondergronden verwerkt worden, ook in combinatie met PVC vloerverwarming. PVC vloeren voelen van nature al behaaglijk aan, wat bij PVC vloeren met vloerverwarming alleen maar nog prettiger zal worden.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Neem nu contact op voor meer informatie of maak een showroomafspraak.

Maak een showroomafspraak