Hoe lang moet een PVC vloer acclimatiseren?

PVC KAN KRIMPEN EN UITZETTEN
PVC is een levend materiaal. Dit houdt in dat het kan reageren op invloeden van de omstandigheden. Vooral temperatuur kan invloed hebben of een PVC vloer gaat krimpen of juist uitzetten. Wanneer dit gebeurt kan de vloer gaan bewegen wat niet ten goede is van de kwaliteit.  

PVC stroken kunnen onder invloed van het ruimteklimaat krimpen en uitzetten, dus de keuze van de lijm is van wezenlijk belang bij het plaatsen van de PVC vloer. Gebruik bij het verlijmen van stroken tot 135cm de Uzin KE2000S en gebruik bij langere stroken altijd de Uzin KE66 om naadvorming op de kopse naden te voorkomen.

TEMPERATUUR VOOR EN TIJDENS HET LEGGEN
De PVC vloer moet minimaal 48 uur voor het leggen in gesloten verpakking acclimatiseren in de te leggen ruimte. Leg de pakken horizontaal met enige tussenruimte neer en zet ze nooit overeind tegen de wand om doorbuigen van de panelen of stroken te voorkomen.

De temperatuur tijdens het acclimatiseren en leggen moet tussen de 15°C en 20°C liggen en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 en 65% om te voorkomen dat de vloer na het leggen teveel krimpt of uitzet. Een PVC vloer mag ook nooit meer dan 27°C graden worden.